theaterRob van Houten.nl

Mimeworkshops voor scholen en bedrijven door Rob van Houten

voor zowel onder- als boven bouw

voor de klas

In een tijdsbestek van een uur geeft Rob van Houten een zeer toegankelijke en verhelderende kijk op een van de mooiste en geheimzinnigste theaterkunstvormen, de mime.

Rob van Houten vertelt in het kort over zijn theater en TV-carrière, hoe de pantomime als expressievorm ontdekt werd, de geschiedenis daarvan, de commedia del'arte en over de Franse mimekunstenaars Marcel Marceau en Etienne Decroux, die de mime bekendheid gaven. Rob schept aan de hand van aansprekende voorbeelden een indringende sfeer van deze prachtige en altijd nog betoverende kunstvorm. Hij zet op een ogenschijnlijk eenvoudige manier, de meest suggestieve uitbeeldingen neer. Hoe je met onzichtbare voorwerpen een denkbeeldige wereld kan oproepen waarin alles mogelijk is. Mime is de kunst van het weglaten en hij demonstreert de markante technieken, die de mime eigen is.

Op een expressieve manier voert hij de jeugd in de wereld van de stilte, al mag er best geluid bij gemaakt worden, en gelachen ook!

Rob van Houten probeert dan ook zijn cursisten te enthousiasmeren voor deze unieke uitingsvorm en laat ze ook daadwerkelijk afzonderlijk en in groepjes aktief in zijn wereld bewegen, aan de hand van duidelijke oefenstof. En als de vonk helemaal overslaat  laat hij eenvoudige thema's uitwerken om die voor elkaar spelen.

De les is eigenlijk een kennismaking met de unieke en veelzijdige theaterkunstenaar Rob van Houten.

Kortom, de Mimeworkshop, gegeven door Rob van Houten, verzekert een uur lang hoge kunstzinnige amusementswaarde, waarin op een zeer aansprekende en educatieve manier zijn grandioze gaven als mimespeler volledig tot zijn recht komt!

Een belevenis voor jong en oud! 

MWS 

MWS 

MWS

Nos LesA
 

NOB studio

MWS 

Richard Klawer

Rob TekstPic 

Rob van Houten

meer foto's mimeworkshops en schoolvoostellingen

info & boekingen:    Rob van Houten

   

sitemap

top